A cég rövid története

 

Az alapítvány törzsgárdájának története az 1980-as évek elejére nyúlik vissza. Ekkor a KFKI MSZKI (Központi Fizikai Kutató Intézet Mérés és Számítástechnikai Kutató Intézete) keretében jött létre eloször egy csoport majd késobb egy osztály, amely a legújabb információtechnológiai és informatikai eljárásokra koncentrált mint például relációs adatbázis-kezelok, fogalmi adatmodellezés, objektum-orientált technológiák, ismeret-bázisú rendszerek, rendszerszervezési és tervezési módszertanok.

A 80-as évek elején több technológiai kutatásban vettek részt, mint például a magyar ADA fordító fejlesztése, Fogalmi Modellezo Eszköz készítése, Szoftver Minoség Ellenorzés és biztosítás, Általános Adatbázis Lekérdezo Rendszer fejlesztése.

1986-tól a csoport érdeklodése az információrendszerek fejlesztése felé fordult. Irodaautomatizálási rendszert fejlesztettek PDP-11 kompatibilis számítógépre. Az elsok között alkalmazták a relációs adatbázis-kezelok technológiáját Magyarországon (1986. Rdb/VMS, 1988. ORACLE). A rendszer fejlesztések során a csoport felismerte, hogy szüksége van egy fegyelmezett, mérnöki szabatosságú rendszerfejlesztési módszerre az információrendszerekre vonatkozóan, valamint a projektirányítás területén is túl kell lépni a hálótervezés és a "Vezeto Programozó" elvre alapuló projektvezetésen. 1987-ben rátaláltak az angol kormányzatban szabványként elfogadott SSADM módszertanra, majd a projektirányítás megszervezésére alkalmas PRINCE módszertanra. Ezeket a módszereket bevezették az osztály gyakorlatába és nagy méretu projektekben alkalmazták 1988-tól. Az SSADM-ben folyó fejlesztési munkák megkönnyítésére CASE eszközöket alkalmaztak (Excelerator, LBMS SSADM Engineer, stb.).

Az ismeretbázisú rendszerek és mesterséges intelligencia területén folyamatosan folytattak kutatásokat. Ennek köszönhetoen elnyertek egy EU támogatású projektet a COPERNICUS K+F támogatást nyújtó program keretében. Román, holland és angol partnerekkel együttmuködve a PEKADS projekt keretében (CP 93: 7599), már alapítványi formában, részt vettek egy ismeretbázisú rendszerek fejlesztésére alkalmas módszertant (CommonKADS) támogató eszköz fejlesztésében, tesztelésében, valódi projektekben történo kipróbálásában, a tapasztalatok összegzésében. Ennek a projekt egyik eredménye az SSADM legújabb változatának s a CommonKADS módszertannak összekapcsolása, amelyet olyan projekteknél lehet használni, ahol információrendszer és ismeretbázisú rendszer valamilyen együttes fejlesztésére kerülhet sor. A másik eredménye egy SSADM-hez kapcsolódó szoftver teljesítmény-elemzést segíto szakérto rendszer specifikációjának elkészítése, a rendszer objektum-orientált technológiával való megvalósítása (Smalltalk).

1992-ben a stáb magja a KFKI kutatóközpont átszervezésekor, az alap, alkalmazott kutatás illetve a profit orientált munka szétválasztásakor alkalmazott kutatási profilja miatt kivált a KFKI MSZKI-ból és az MTA, KFKI kutatóközpont illetve az MSZKI akkori vezetése támogatásával az MTA Információtechnológiai Alapítvány néven alapítványi formában folytatta tevékenységét.

Az alapítvány tagjai az alapítvány alapveto céljainak megfeleloen kötelességüknek érezték, hogy az évek során felhalmozott tudást és tapasztalatot átadják és terjesszék a fiatal informatikus generációk között, az általános magyar muszaki színvonal emelése érdekében. Ezért több egyetemen eloadásokat tartottak és tartanak az információrendszer fejlesztés témakörében (ELTE, BME, BKE). Két tagja az alapítványnak a BKE oktatója (egy adjunktus, egy docens) is, az alapítvány egyik tagja a BME-n rendszeresen meghívott külso eloadóként tart tanfolyamokat az informatikus rendes illetve doktori képzés keretében.

Az alapítvány tagjai aktívan közremuködnek a Neumann János Számítógép Társaság szakmai munkájában, tagjai résztvevoi a különbözo szakmai testületeknek, vezetoségeknek, stb.

Az alapítvány tevékenységét saját infrastruktúrán végzi (alapvetoen Pentium alapú gépek, MS környezet), a szükséges programkörnyezettel (beleértve a fejlesztési módszertan támogató környezetet, AI környezetet) rendelkezik.

 

Rendelkezésre álló kapacitás

 

Az Alapítvány 4 főállású szakértőt foglalkoztat. Emellett további négy specialista részidőben áll az Alapítvány rendelkezésére. Emellett az Alapítvány eseti jelleggel a Megrendelő igényeinek, a feladatnak legmegfelelőbb egyéb közreműködőket kiválasztja, s - saját felelősségével - alvállalkozóként bevonva teljes körű tanácsadói szolgáltatást is nyújt.

 

Alkalmazott módszerek

 

Az Alapítvány élenjáró tevékenységet végzett és végez a korszeru információtechnológia hazai elterjesztésében, s természetesen ehhez alkalmazza is a módszereket. Jelentos szerepe volt az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásaiban szereplo módszerek hazai meghonosításában, amelyek jelentos része az igen fejlett brit kormányzati informatikai megközelítéseken alapul. Így munkájában alkalmazza az informatikai stratégiai tervezés, fejlesztési módszertan (SSADM), projektirányítás (PRINCE), adatmenedzsment, infrastruktúra menedzsment módszereket, valamint a különösen a tendereztetésben, a megrendelo - szállító megegyezés korrektté tételében hasznos EUROMETHOD megközelítést. Az AI területen is bevezetés alatt állnak módszerek, így az Alapítvány felkészült például a CommonKads alkalmazására. Biztonsági kérdéseknél a CRAMM módszertanra kiképzett szakemberrel is rendelkezik a szervezet. Két CISA (Certified Information Systems Auditor) vizsgával és oklevéllel rendelkezo munkatársunk van, akik az ISACA (The Information Systems Audit and Control Association & Foundation) egyesületnek is tagjai.