Jelentősebb befejezett projectek 1992-2006 között

 

•  A MEH-nél az EDR szolgáltatásvásárlásra irányuló közbeszerzés elokészítésében projektirányítási tanácsadó szolgáltatások nyújtása, 2005 októberétol, pedig az EDR szolgáltatás megvalósításával kapcsolat projekthez tanácsadói, szakértoi szolgáltatás nyújtása.

•  Az IHM- nél az eTár/eSzignó projektekhez (PKI infrastruktúrán alapuló rendszerek) muszaki, informatikai, rendszerszervezési és projektirányítási tanácsadás

•  A MEH KITKH-nál illetve az IHM-nél az EDR szolgáltatás vásárlásra irányuló közbeszerzés elokészítésében projektirányítási tanácsadó szolgáltatások nyújtása;

•  Az IHM-nél PKI infrastruktúrán alapuló rendszerek kialakításához és beszerzéséhez nyújtott muszaki, informatikai, rendszerszervezési és projektirányítási tanácsadás;

•  BM tanácsadóként OECD felmérésben részt vétel illetve a jelentés készítése: Az információs társadalom tudásmenedzsment eljárásainak elterjedése a közigazgatásban témában ( Internet használat, stb.)

•  Tudásmenedzsment, ismeretmenedzsment : Közremuködés egy OMFB pályázat K+F projektjében; Ismeretalapú tanácsadó rendszer fejlesztése, a CommonKADS módszertan és egy AION nevu objektum-orientált és szabályalapú rendszerek fejlesztését támogató programozási környezetben. (BKÁE Információrendszerek Tanszék, Advisor projekt)

•  BM ágazati címtár kialakításában részt vétel mint tanácsadó (A belügyi ágazat egészére vonatkozó címtár-szolgáltatások megvalósítása, sorszáma: 113, azonosító jele:SZT-EK1-BM –LDAP)

•  “KEAR (Kormányzati Elektronikus Aláírási Rendszer) alap szoftver architektúrájának kiépítése (Köztisztviseloi kártya informatikai hátterének kialakítása, sorszáma: 112, azonosító jele: SZT-EK1-BM-PKI); A PKI (Publikus kulcsú infrastruktúra) technológiára támaszkodó IKB-tól elnyert pályázat megvalósításában részt vétel:

•  BM adatvagyon gazdálkodás kialakításában részt vétel mint tanácsadó. BM adatvagyon felmérés, meta-adat leírás készítése a KIKERES rendszerbe történo betáplálásra

•  Évszámkezelés menedzselésének támogatása (MeH)

•  Pénzügyi rendszer fejlesztési projekt támogatása (SzCsM)

•  Képzési rendszer fejlesztési projekt támogatása (SzCsM)

•  Informatikai Stratégiai Tervek készítése több minisztérium számára a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodájával együttmuködve (pl. MüM, NM, KüM, BM).

•  Informatikai Stratégiai Terv készítése a PA Rt. (Paksi Atomeromu Rt.) számára.

•  Oktatás a kormányzat köztisztviseloi számára: (SSADM, rendszerelemzési és - tervezési módszertan, PRINCE, projektirányítási módszertan, Informatikai stratégiai tervezés)

•  Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodájával együttmuködve kormányzati ajánlások kidolgozása (pl. informatikai stratégiai tervezés, SSADM, projektirányítás, minoségbiztosítás, szervezeti szintu adatmodellezés, stb.). (www.itb.hu )

•  OMK (Országos Munkaügyi Központ) taktikai terve elkészítéséhez tanácsadás.

•  Szervezeti szintu adatmodell készítésének elso fázisa két minisztérium számára (Népjóléti M., MüM).

•  APEH Informatikai Stratégiai Tervének elkészítésében részvétel és stratégiai szintu logikai adatmodell készítése.

•  APEH alkalmazottak oktatása: (SSADM, rendszerelemzési és - tervezési módszertan, PRINCE, projektirányítási módszertan, ITIL infrastruktúra menedzsment)

•  Részvétel a COPERNICUS program PEKADS projektjében (CP 93: 7599).

•  Euromethod magyar nyelvu változatának gondozása, a magyar viszonyokhoz illesztése, és a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodájával együttmuködve publikálása.

•  Szervezeti szintu adatmodell készítése az APEH-nél.

•  Tender kiírás készítése irat nyilvántartási rendszerre a MeH részére

•  Tender kiírás készítése integrált minisztériumi irányítási rendszerre( a KüM részére)

•  Tender kiírás készítése integrált minisztériumi irányítási rendszerre( a NKÖM részére)

•  Tender kiértékelés, szerzodéskötés támogatása (MüM)

•  Tender kiírás készítése a központosított közbeszerzés informatikai támogatása tárgykörben a MeH (MKGI) részére.

•  PHARE projekt MKGI / MEH-IKI részére, központosított közbeszerzés elektronikus katalógusának kialakítása (PHARE PROJECT - HU9503-03-11 Informatics Development - Extension of the electronic data exchange system in the Public administration and defining the frame of the National data management system)

•  Az Euromethod alkalmazása a Külügyminisztérium konzuli rendszerének korszerusítését szolgáló PHARE tender elokészítésében, SSADM helyzetfelmérés, követelmény-elemzéssel egybekötve. A tapasztalatok feldolgozása az Euromethod konzorcium társult tagjaként.

•  BKE információrendszerek tanszékkel együttmuködve OMFB támogatással K+F projektben részvétel (szakérto rendszer kialakítása). (Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék , http://informatika.bke.hu/)